Vishwajyot High School, Plot No -77, Sector-20 
Kharghar Navi Mumbai- 410210

Phone- 9820587445

Email: info@vishwajyot.com

For Admissions:

Phone- 7039006567,  9987888814

Email: admissions@vishwajyot.com

 

Vishwajyot International School, Phaltan

Phone:8600566995

Email:principal.phaltan@vishwajyot.com

 

Vishwajyot International School, Lonand

Phone-02169298187

Email: principal.lonand@vishwajyot.com